Mine tjenester

 

Utredning, veiledning og kurs. 

Dysleksi er medfødt og livsvarig, og skyldes ikke manglende evner eller dårlig opplæring. Tidlig diagnostisering og riktige tiltak gir resultater.  Dessverre er det mange barn og unge som ikke oppdages, noe som kan føre  til et skoleløp uten den hjelpen de har krav på. Ventetiden i det offentlige oppleves ofte som lang. En privat utredningen kan da være en løsning for å få satt i gang tiltak. 

Er du voksen og lurt på om du kan ha dysleksi? Kanskje du skal videreutdanne deg? Da er det lurt å gjennomgå en dysleksiutredning. 

Det å ha kunnskap om hjelpemidler, rettigheter og tilrettelegging er viktig. Her kan jeg bidra med veiledning. 

Til skoleledere: Jeg holder kurs med ulike temaer innenfor spesifikke lese -og skrivevansker (dysleksi). For eksempel: Hvordan undervise dysleksivennlig? Digitale hjelpemidler. Her er det bare å ta kontakt. 
 

Utredning

Veiledning

Kurs


Utredning av dysleksi


  • En utredning er delt inn i to deler.                                                                         Del 1: Samtale og test. Det tar ca. 3 timer.                                                             Del 2: Gjennomgang av testen, ca. 1 time. Hvis ønskelig kan denne gjennomgangen kan gjennomføres digitalt. 
  • Utredning av voksne, inneholder diagnostisk rapport, forslag til tiltak og veiledning av eventuelle hjelpemidler.
  • Utredning av barn 5. - 10. klasse, inneholder diagnostisk rapport, tiltaksrapport, veiledning og forslag til hjelpemidler. 

Veiledning


  • Hvilke hjelpemidler er lurt å bruke.
  • Hvor søker man om hjelpemidler?
  • Hvordan er det lurt å jobbe med for eksempel skolearbeid?
  • Hvordan jobber man med engelsk, når man har dysleksi?Kurs


  • Jeg holder ulike kurs som har med spesifikke lærevansker og tilrettelegging. Det er bare å ta kontakt med det dere ønsker å blir bedre på, så kan jeg komme med et forslag til kurs.